سید حسن هاشمی

سید حسن هاشمی

رزومه علمی و اجرایی

نام:  سید حسن نام خانوادگی:  هاشمی
جنسیت:  مرد سمت: معاون اداری و مالی قسم
 
محل سکونت: استان: هرمزگان  شهر: بندرلنگه روستا: گزیر شماره تماس:۰۹۱۷۳۶۲۱۵۰۸
ایمیل: ———————————–
آخرین مدرک حوزوی: سطح ۱ آخرین مدرک دانشگاهی: دیپلم اقتصاد
عنوان درس پیشنهادی: حدیث – قصص
سوابق تحصیلی
عنوان مقطع/رشته محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی
کاردانی/سطح یک: سطح ۱ مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۶۵
سوابق تدریس
موضوع مقطع محل تدریس بازه زمانی
حدیث کاردانی مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۷۰تا ۱۳۹۸
قصص کاردانی مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۷۰تا ۱۳۹۸
حفظ کاردانی مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۷۰تا ۱۳۹۸
مهارت ها و تخصص ها
۱.       سخنوری ۲.       حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید