رزومه علمی و اجرایی

نام:  مهدی نام خانوادگی: راینه
جنسیت:  مرد سمت: معاون امور طلاب برادران  
محل سکونت: استان: هرمزگان  شهر: بندرلنگه روستا: خورچاه شماره تماس: ۰۹۱۷۹۴۸۸۰۴۶
ایمیل: ———————————–
آخرین مدرک حوزوی: سطح ۲ آخرین مدرک دانشگاهی: دیپلم
عنوان درس پیشنهادی: فقه – قصص – حدیث – علوم قرآن – عقیده
سوابق تحصیلی
عنوان مقطع/رشته محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی
کاردانی/سطح یک: کاردانی
خمیر و خنج ۱۳۸۰
کارشناسی/سطح دو: کارشناسی فقه  و اصول فقه شریعت احمدیه اوز ۱۳۸۴
سوابق تدریس
موضوع مقطع محل تدریس بازه زمانی
حدیث کاردانی مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۸۶تا ۱۳۹۶
قصص کاردانی مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۸۶تا ۱۳۹۶
فقه کاردانی مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۸۶تا ۱۳۹۶
علوم قرآن کاردانی مدرسه دینی سلطان العلماء بندرلنگه ۱۳۸۶تا ۱۳۹۶
مهارت ها و تخصص ها
۱.       خطابه ۲.       مشاوره
۳.       مهارت های هفت گانه کامپیوتر ۴.       کمک های اولیه