بر اساس توافقنامه منعقد بین دبیرخانه  شورای برنامه ربزی مدارس اهل سنت ایران و مدرسه دینی سلطان العلماء بندر لنگه در سال ۱۳۹۵ طلاب ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به بعد که حائز شرایط باشند ضمن گذراندن منهج دینی مدارس (دوره مقدمات و متوسطه و دوره عالی) و گذراندن دروس تکمیلی به تعداد ۳۵ واحد تعیین شده در دفترچه آموزشی دبیرخانه، مدرک تحصیلی رسمی سطح ۱ (کاردانی) – به دانش آموختگان مقدمات و متوسطه – و سطح ۲ (کارشناسی) – به دانش آموختگان دوره عالی – اعطا می شود.

طلاب ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به بعد، می توانند با مراجعه به آدرس https://tafsirlms.sultanolama.com دروس تکمیلی تعریف شده را بگذرانند.