ساختار مجتمع

آدرس : هرمزگان ـ بندرلنگه ـ محله امیرآباد ـ مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه تلفن :  ۴۴۲۴۳۰۵۶ـ ۰۷۶     ؛   ۰۹۱۷۷۶۲۷۵۱۸           فاکس : ۴۴۲۴۳۰۵۲…

ادامه مطلب

منهج ترمی

ترم ۱ ردیف کد ماده عنوان ماده نوع ماده تعداد واحد پیش نیاز سرفصل ماده نظری عملی ۱ ۱۴۲۰۱ اصول تفسیر ۱ تخصصی ۲ ۲…

ادامه مطلب