شروع سال تحصیلی جدید با آموزش مجازی

بهترین ها را ارائه می دهیم

دوره های با کیفیت

رویکردهای آموزشی همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظام های آموزشی بوده...

اساتید مجرب

تأثیر ماندگار و قابل ملاحظه فضاهای علمی و آموزشی بر رشد و تعالی...

سابقه درخشان

تاریخچه ی مدرسه ی دینی سلطان العلماء بندرلنگه مدارس دینی را می توان...

معرفی رشته تفسیر

بنابه درخواست مورخه 1384/02/30 هجری شمسی جناب شیخ محمد علی امینی مدیریت مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء مبنی بر آمادگی این مجتمع جهت راه اندازی رشته ی علوم قرآنی با گرایش تفسیر از معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران؛ که با موافقت اعضای هیئت علمی به...

مدیران

معاونت ها

تقویم آموزشی

کتابخانه اختصاصی