بهترین ها را ارائه می دهیم

دوره های با کیفیت

رویکردهای آموزشی همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظام های آموزشی بوده...

اساتید مجرب

تأثیر ماندگار و قابل ملاحظه فضاهای علمی و آموزشی بر رشد و تعالی...

سابقه درخشان

تاریخچه ی مدرسه ی دینی سلطان العلماء بندرلنگه مدارس دینی را می توان...

معرفی رشته تفسیر

بنابه درخواست مورخه 1384/02/30 هجری شمسی جناب شیخ محمد علی امینی مدیریت مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء مبنی بر آمادگی این مجتمع جهت راه اندازی رشته ی علوم قرآنی با گرایش تفسیر از معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران؛ که با موافقت اعضای هیئت علمی به...

مدیران

معاونت ها

تقویم آموزشی

امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی

رویدادهای آموزشی و پژوهشی